Pravidla prodejní kampaně

  1. Hodnota odběrů je vždy počítána bez DPH.
  2. Společnost Sonepar Česká republika si vyhrazuje právo na změnu pravidel kampaně v průběhu jejího trvání.
  3. Společnost Sonepar Česká republika upozorňuje, že dárky a jejich obrázky prezentované v kampani jsou ilustrativní a mohou se oproti realitě lišit. Stejně tak může dojít ke změně dárků s ohledem na jejich dostupnost po ukončení prodejní akce za dárky v podobné hodnotě.
  4. Nárok na dárek při splnění pravidel prodejní akce vzniká pouze právnímu subjektu zaregistrovaném u společnosti Sonepar Česká republika, nikoliv fyzickým osobám jednajícím za právní subjekt. Jednomu právnímu subjektu náleží možnost výběru a následného čerpání 1 dárku nebo více dárků v maximální hodnotě podle dosaženého odběru. Za zákazníka vždy výběr provede osoba odpovědná, tzn. jednatel nebo osoba pověřená plnou mocí.
  5. Společnost Sonepar Česká republika poskytne registrovanému zákazníkovi informaci o hodnotě jeho obratu, podle které může vybírat z nabídky dárků na webových stránkách digitalni-veletrh.cz.
  6. O výsledku kampaně a výši odběru každého zákazníka rozhodují odběry registrované v systému společnosti Sonepar Česká republika, a které vycházejí ze součtu vystavených faktur v daném období.
  7. Výběr dárku je nutné provést do 20. 11. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn.
  8. Společnost Sonepar Česká republika si vyhrazuje právo vyloučit z prodejní akce obchodní případy a zákazníky, u kterých budou pochybnosti s dodržováním podmínek Etického kodexu společnosti Sonepar Česká republika dostupného na sonepar.cz/compliance .
  9. Prodejní kampaně se nemohou zúčastnit právní subjekty s majetkovou účastí státu Česká republika nebo právní subjekty, u kterých je stát Česká republika jejich zřizovatelem.
  10. Podmínkou pro výběr cen z prodejní kampaně HIT 2021 je úhrada všech závazků vůči společnosti Sonepar Česká republika spol. s r.o. splatných k 31.10.2021 a starších.
  11. Podmínkou pro čerpání cen z prodejní kampaně HIT 2021 je úhrada všech daňových dokladů vztahujících se k prodejní kampani HIT 2021. Tyto daňové doklady musí být uhrazeny nejpozději do 28.2.2022.
  12. V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nárok na cenu z prodejní kampaně HIT 2021 zaniká.